Rozdział "Centrum Wielokulturowe w Warszawie" w książce pt. Utopie codzienności, red. Joanna Erbel, Witek Hebanowski. Rysunki ilustrują rozmowę Joanny i Witka o powstaniu i historii Centrum.
Projekt graficzny publikacji: zespół wespół
Wydawca: Fundacja Inna Przestrzeń, Transkaukazja
Warszawa 2017
Back to Top