Cześć! Jestem ilustratorką i projektantką graficzną. Studiowałam architekturę na Politechnice Warszawskiej. Tworzę plakaty do wydarzeń naukowych, kulturalnych i muzycznych, rysuję ilustracje do druku oraz na strony internetowe, projektuję książki i identyfikacje wizualne. Co roku wydaję autorski kalendarz z polską architekturą. Mieszkam i pracuję na warszawskim Mokotowie.
Moi klienci to m.in.:
Miasto Stołeczne Warszawa / ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury / Narodowe Centrum Kultury / Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki / PLAY / Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN / Pracownia architektoniczna WWAA  / Pracownia architektoniczna JAZ+ / Otwarta Pracownia Jazdów / Newsweek Slow / Magazyn Kontakt
​​​​​​​
fot. Karolina Konieczna
Hello! I am graphic designer and illustrator. I create posters for scientific, cultural and musical events, draw illustrations for press and websites, design books and visual identification. Every year, I publish an original calendar with her take on iconic Polish architecture. I live and work in Warsaw, Poland.
Selected clients:
Capital City of Warsaw / ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture / National Centre for Culture Poland / National Institute of Architecture and Urban Planning / PLAY / Nencki Institute of Experimental Biology PAS / WWAA architectural practice / Newsweek Slow
​​​​​​​
Back to Top