Odręcznie rysowane logo,  ilustracja, projekt plakatu, ulotki i grafiki do mediów społecznościowych zostały wykonane
dla Urzędu Dzielnicy Żoliborz. Materiały graficzne promują  pierwszą w dzielnicy Jadłodzielnię, która została zbudowana
ze środków Budżetu Partycypacyjnego.
współpraca: Magda Koźluk, Tomasz Ploch


Back to Top