​​​​​​​Ilustracje do opowiadania Pauliny Wilk pt. "Laboratorium". Layout i liternictwo: Ewelina Pulka.
Tom "Opowiadania" powstał podczas warsztatów Kopublikacja dla Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.
Nad całością pracy ilustratorów i projektantów graficznych czuwali Paweł Mildner i studio Pilcrow.


Back to Top