Ilustracja do tekstu pt. Parada nienormatywności
- wywiadu Oliwii Betcher z Jerzym Jarniewiczem
Mały Format 6/2018
- recenzji poezji Erica Paula autorstwa Łukasza Żurka
Mały Format 12/2018
Up