Ilustracja do tekstu pt. Parada nienormatywności
- wywiadu Oliwii Betcher z Jerzym Jarniewiczem
Mały Format 6/2018
- recenzji poezji Erica Paula autorstwa Łukasza Żurka
Mały Format 12/2018
Ilustracja do tekstu pt. Czytajcie pozytywistów!
Książkę Pawła Tomczoka pt. "Literacki kapitalizm" recenzował Stanisław Krawczyk
Mały Format 3/2019
Up