Jestem ilustratorką i projektantką graficzną. Tworzę plakaty do wydarzeń naukowych, kulturalnych i muzycznych, rysuję ilustracje do druku i digitalu, projektuję książki i identyfikacje wizualne. Niedawno rozpoczęłam przygodę z projektowaniem stron internetowych. Co roku wydaję autorski kalendarz z polską architekturą.
Ciągle się uczę – moją pasją jest wyszukiwanie coraz to nowych kursów i warsztatów związanych z projektowaniem graficznym i tworzeniem marki. Jestem fanatyczną wielbicielką artykułów papierowych. Mieszkam i pracuję na warszawskim Mokotowie.
Moi klienci to m.in.:
Narodowe Centrum Kultury / Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki / ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury / PLAY / Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN / Pracownia architektoniczna WWAA  / Pracownia architektoniczna JAZ+ / Otwarta Pracownia Jazdów / Newsweek Slow / Magazyn Kontakt
fot. Karolina Konieczna
Hello! I am graphic designer and illustrator. I create posters for scientific, cultural and musical events, draw illustrations for press and websites, design books and visual identification. Every year, I publish an original calendar with her take on iconic Polish architecture. I live and work in Warsaw, Poland.
Selected clients:
National Centre for Culture Poland / National Institute of Architecture and Urban Planning / ZODIAK Warsaw Pavilion of Architecture / PLAY / Nencki Institute of Experimental Biology PAS / WWAA architectural practice / Newsweek Slow
​​​​​​​
Back to Top