ilustracja do tekstu Huberta Walczyńskiego 
"Dlaczego pokolenie Solidarności nie angażuje się w politykę?"
Magazyn Kontakt 248/2019
Back to Top