fragmenty komiksu o życiu przyrody 
Ilustracje powstały jako część graficzna przewodnika dla dzieci wydanego przez Zarząd Zieleni Warszawskiej.
Współpraca: Piotr Ostrowski, Barbara Drewiczewska, Wydawnictwo Europilot
Back to Top