Plany Sevilli i Kopenhagi
Urbanistyczny plan Brasilii
 Suburbanizacja Las Vegas w latach 1985-2020, opracowana na podstawie symulacji Google Earth
Ilustracja do hasła Bioróżnorodność
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
1. wolnostojąca (Rebel One w Soho Factory); 2. zwarta (kamienice na wrocławskim rynku); 3. osiedlowa (bloki na Sadach Żoliborskich)
Typy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
1. budynek galeriowy (Warszawa, ul. Dąbrowskiego); 2. budynek klatkowy; 3. budynek punktowy (Warszawa, ul. Wiejska).
Typy zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
1. wolnostojąca w strefie podmiejskiej (dom autorstwa pracowni Dworek Polski), 2. szeregowa (Warszawa Mokotów), 3. wolnostojąca (Warszawa, Saska Kępa).
Ilustracje do hasła Środowisko, obrazujące różny wpływ człowieka na krajobraz.
Przykłady współgrania natury i architektury.
Portrety osób tworzących projekt Archipedia.
Back to Top