Ilustracja do tekstu pt. Przepełnione amerykańskimi uczuciami worki na śmieci
- recenzji poezji Erica Paula autorstwa Łukasza Żurka
Mały Format 12/2018
Powrót