fot. Patrycja Kuśmierczyk
PAOJ. Przewodnik architektoniczny Osiedla Jazdów
Autorzy: Magda Koźluk, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski
Ilustracja na okładce, projekt graficzny i skład: Weronika Reroń
Mapy na wewnętrznych stronach okładki: Jan Szeląg
Redakcja i korekta: Igor Mazur, Ida Świerkocka
Zdjęcia: Mariia Gubasheva, Karolina Konieczna, Mateusz Potempski, Dariusz Śmiechowski
Ilustracje: Anna Mikołajska, Weronika Reroń
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy
Złożono krojami Skolar Latin i Futura PT
Druk i oprawa: Drukarnia Klimiuk
Nakład: 750 egzemplarzy
Wydrukowano na papierze Munken Pure 120 g
Back to Top