Projekt rysownik to ilustracje wykonywane codziennie (lub prawie codziennie).
Ich tematyka to bieżące wydarzenia, przeżycia, doświadczenia.
Back to Top