Wyzwanie, którego podjęło się Narodowe Centrum Kultury było złożone:
Zobaczmy w uczestnikach amatorskiego ruchu artystycznego romantycznych buntowników, działających na peryferiach – nie tylko geograficznych. I jednocześnie, zobowiązani obchodami 100-lecia przyłączenia części ziem Górnego Śląska do Polski, odwołajmy się do dziedzictwa kulturowego tego regionu.
A ja stworzyłam identyfikację wizualną tego festiwalu.
–––––––
Kolory mają tu znaczenie. Biały papier, czarny tusz i węgiel. Frenetyzm, brak nadziei, błękitny jako barwa symboliczna w romantyzmie.
Font Swear jest wyrazisty, a jednocześnie wysublimowany. Jest spotkaniem gdzieś między obecną w śląskich pismach drukowanych frakturą, a groteskami używanymi np. w stemplach rzemieślniczych.
Tekstury na ilustracjach oddają nieuchwytność tematu, ale też odwołują się do brudu (praca w warsztacie czy kopalni) i odcisków palców. Błękitne kwiaty, nawiązują do ornamentów na ceramice i śląskich haftów. Roślina zawieszona jest w przestrzeni, jakby opadała, a jej jasna plama kontrastuje czarnym tłem, co tworzy dramatyczne napięcie.
Narodowe Centrum Kultury 2022
Back to Top