Rysunku wykonane podczas podroży do Wenecji w lutym 2018.
szkicownik formatu B6
pióro, flamastry
Back to Top